PRAKTIJK VOORBEELDEN

CASE STUDIES:

OPDRACHTGEVER: DUWO

Accountmanager Gary Crooij vertelt:

“Voor DUWO, ’s lands grootste studentenhuisvester, verzorgen wij al jaren de inrichting van wasserettes in studentenwooncomplexen. Op de verschillende locaties gelden verschillende vraagstellingen. In samenspraak met de opdrachtgever brengen we passend advies uit, bijvoorbeeld over ingebouwde was- en droogapparatuur met bovenpanelen. Bij dit systeem hoeft de gebruiker geen zeep toe te voegen; dat gebeurt namelijk door het automatische zeepdoseringssysteem. Op een andere locatie wenste de opdrachtgever een betaal- en bedieningssysteem met de optie om voor gebruik te reserveren. Het doel was om pieken te verminderen en gebruik te spreiden. Laundy BV denkt graag mee zodat de best passende oplossing wordt gerealiseerd, zowel voor de gebruiker als de beheerder en technische dienst en natuurlijk de exploitant.”

OPDRACHTGEVER: MEDUX

Sales-locatiemanager Anton Verhagen illustreert hoe de nieuwe technieken ontzorgen in de zorg:

“In deze sector gaan grote hoeveelheden textiel om. Het is een branche waarin hoge eisen gesteld worden en er ook strenge regelgeving geldt ten aanzien van de hygiëne. Die schrijft bijvoorbeeld een gescheiden behandeling voor van vuil en schoon goed. Bij Medux Zorg voor Welzijn leverde Laundry hieraan een bijdrage: de vuile, opgehaalde was wordt gesorteerd en gewassen in een IPSO Barrier (met aan weerskanten van de machine een laaddeur). De inlaat bevindt zich in een andere ruimte dan de uitlaat. Nadat het wasproces klaar is, wordt de machine geleegd aan de schone zijde, waar ook de verdere behandeling -drogen en sorteren- plaatsvindt. De fysieke scheiding zorgt ervoor dat het schone wasgoed niet gecontamineerd kan worden door vuil (of potentieel besmet) wasgoed. Maar dat is nog niet alles. Voor een kwalitatief hoogwaardig wasproces gelden meer gedetailleerde voorschriften. Daarom is er, om voldoende water te garanderen, een Break unit aangebracht. Een HR WaterMaster tenslotte zorgt ervoor dat het water voldoende warm is, volgens een ingestelde temperatuur. Om al deze zaken te controleren, is er de softwaremodule Aries Assist. Op deze wijze zijn niet alleen de machine- en procesdata te volgen maar wordt de informatie ook opgeslagen”.

OPDRACHTGEVER: DE BRANDWEER

Ook de brandweer is een partij van belang voor de professionele wasserij. Dat heeft alles te maken met de persoonlijke beschermingsmiddelen voor brandweerlieden; dankzij kennis over kankerverwekkende stoffen en de opname daarvan door een warme huid, is een nieuwe generatie brandbluskleding ontwikkeld, gemaakt van textiel met laminaatlagen en een speciale finishing die de hulpverlener beter beschermt. Uiteraard zijn dit geen pakken die de brandweerman thuis in de wasmand dropt. De speciale finishing vereist een specifiek wasproces en statische droogbehandeling.

Laundry BV, als leverancier voor onder andere Brandweer Den Helder, heeft zich verdiept in de procedures om de kwaliteit van de brandweerpakken te waarborgen en de garantie van de fabrikant te continueren. De impact is behoorlijk. Zo zijn er speciale kasten ontwikkeld waarin pakken zowel aan de buiten- als aan de binnenkant gedroogd worden door middel van grote geperforeerde hangers. Voortschrijdend inzicht toont aan dat er consequenties zijn voor de facilitaire inrichting van locaties, bijvoorbeeld om zoveel mogelijk de vuile pakken te scheiden van schone pakken. Nieuwe ontwikkelingen zijn te verwachten, zoals centraal wassen op een centrale locatie, waardoor efficiency voordelen te behalen zijn. Laundry BV is inmiddels in diverse regio’s actief in gesprek en in ontwikkeling. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Anton Verhagen.